неделя, 16 юли 2017 г.

Мебели от масив/Furniture

Уникална поставка за телевизор. / Unique TV stand.

Уникална поставка за телевизор. / Unique TV stand.

Уникална поставка за телевизор. / Unique TV stand.

Уникална поставка за телевизор. / Unique TV stand.

сряда, 19 април 2017 г.

Мебели от масив/Furniture

Уникално столче от масивна дървесина смърч./Unique chair of solid wood spruce.

Уникално столче от масивна дървесина смърч./Unique chair of solid wood spruce.

Уникално столче от масивна дървесина смърч./Unique chair of solid wood spruce.

Уникално столче от масивна дървесина смърч./Unique chair of solid wood spruce.

Уникално столче от масивна дървесина смърч./Unique chair of solid wood spruce.

Уникално столче от масивна дървесина смърч./Unique chair of solid wood spruce.

Уникално столче от масивна дървесина смърч./Unique chair of solid wood spruce.

Уникално столче от масивна дървесина смърч./Unique chair of solid wood spruce.

неделя, 9 април 2017 г.

Стенни пластики/wall sculptures

Стенна пластика "Морско дъно". Ръчно изработена Дърворезба от масивна дървесина череша./Wall sculpture "Sea bottom". Handmade Carving solid wood cherry.

Стенна пластика "Морско дъно". Ръчно изработена Дърворезба от масивна дървесина череша./Wall sculpture "Sea bottom". Handmade Carving solid wood cherry.

Стенна пластика "Морско дъно". Ръчно изработена Дърворезба от масивна дървесина череша./Wall sculpture "Sea bottom". Handmade Carving solid wood cherry.

Стенна пластика "Морско дъно". Ръчно изработена Дърворезба от масивна дървесина череша./Wall sculpture "Sea bottom". Handmade Carving solid wood cherry.

неделя, 26 март 2017 г.

Лъжици и съдове от дърво/Spoons and containers of wood

Уникален ръчно изработен съд за ядки с Дърворезба  от дърво орех./Unique handmade Court nuts carved walnut wood.


 

Уникален ръчно изработен съд за ядки с Дърворезба  от дърво орех./Unique handmade Court nuts carved walnut wood.

Уникален ръчно изработен съд за ядки с Дърворезба  от дърво орех./Unique handmade Court nuts carved walnut wood.

Уникален ръчно изработен съд за ядки с Дърворезба  от дърво орех./Unique handmade Court nuts carved walnut wood.

Уникален ръчно изработен съд за ядки с Дърворезба  от дърво орех./Unique handmade Court nuts carved walnut wood.

Уникален ръчно изработен съд за ядки с Дърворезба  от дърво орех./Unique handmade Court nuts carved walnut wood.

четвъртък, 9 март 2017 г.

Мебели от масив/Furniture

Етажерки за стена изработени от масивна дървесина смърч и мебелен шперплат бреза. Съвременен дизайн с възможност за визуална и практична промяна на вашите етажерки при разположението на повече от един брой по ваше усещане./Wall made of solid wood furniture spruce and birch plywood. Contemporary design with the possibility of visual and practical change your shelves at the location of more than one number on your experience.

Етажерки за стена изработени от масивна дървесина смърч и мебелен шперплат бреза. Съвременен дизайн с възможност за визуална и практична промяна на вашите етажерки при разположението на повече от един брой по ваше усещане./Wall made of solid wood furniture spruce and birch plywood. Contemporary design with the possibility of visual and practical change your shelves at the location of more than one number on your experience.

Етажерки за стена изработени от масивна дървесина смърч и мебелен шперплат бреза. Съвременен дизайн с възможност за визуална и практична промяна на вашите етажерки при разположението на повече от един брой по ваше усещане./Wall made of solid wood furniture spruce and birch plywood. Contemporary design with the possibility of visual and practical change your shelves at the location of more than one number on your experience.

Етажерки за стена изработени от масивна дървесина смърч и мебелен шперплат бреза. Съвременен дизайн с възможност за визуална и практична промяна на вашите етажерки при разположението на повече от един брой по ваше усещане./Wall made of solid wood furniture spruce and birch plywood. Contemporary design with the possibility of visual and practical change your shelves at the location of more than one number on your experience.

Етажерки за стена изработени от масивна дървесина смърч и мебелен шперплат бреза. Съвременен дизайн с възможност за визуална и практична промяна на вашите етажерки при разположението на повече от един брой по ваше усещане./Wall made of solid wood furniture spruce and birch plywood. Contemporary design with the possibility of visual and practical change your shelves at the location of more than one number on your experience.

Етажерки за стена изработени от масивна дървесина смърч и мебелен шперплат бреза. Съвременен дизайн с възможност за визуална и практична промяна на вашите етажерки при разположението на повече от един брой по ваше усещане./Wall made of solid wood furniture spruce and birch plywood. Contemporary design with the possibility of visual and practical change your shelves at the location of more than one number on your experience.

Етажерки за стена изработени от масивна дървесина смърч и мебелен шперплат бреза. Съвременен дизайн с възможност за визуална и практична промяна на вашите етажерки при разположението на повече от един брой по ваше усещане./Wall made of solid wood furniture spruce and birch plywood. Contemporary design with the possibility of visual and practical change your shelves at the location of more than one number on your experience.

Етажерки за стена изработени от масивна дървесина смърч и мебелен шперплат бреза. Съвременен дизайн с възможност за визуална и практична промяна на вашите етажерки при разположението на повече от един брой по ваше усещане./Wall made of solid wood furniture spruce and birch plywood. Contemporary design with the possibility of visual and practical change your shelves at the location of more than one number on your experience.

Етажерки за стена изработени от масивна дървесина смърч и мебелен шперплат бреза. Съвременен дизайн с възможност за визуална и практична промяна на вашите етажерки при разположението на повече от един брой по ваше усещане./Wall made of solid wood furniture spruce and birch plywood. Contemporary design with the possibility of visual and practical change your shelves at the location of more than one number on your experience.


Етажерки за стена изработени от масивна дървесина смърч и мебелен шперплат бреза. Съвременен дизайн с възможност за визуална и практична промяна на вашите етажерки при разположението на повече от един брой по ваше усещане./Wall made of solid wood furniture spruce and birch plywood. Contemporary design with the possibility of visual and practical change your shelves at the location of more than one number on your experience.

Етажерки за стена изработени от масивна дървесина смърч и мебелен шперплат бреза. Съвременен дизайн с възможност за визуална и практична промяна на вашите етажерки при разположението на повече от един брой по ваше усещане./Wall made of solid wood furniture spruce and birch plywood. Contemporary design with the possibility of visual and practical change your shelves at the location of more than one number on your experience.

Етажерки за стена изработени от масивна дървесина смърч и мебелен шперплат бреза. Съвременен дизайн с възможност за визуална и практична промяна на вашите етажерки при разположението на повече от един брой по ваше усещане./Wall made of solid wood furniture spruce and birch plywood. Contemporary design with the possibility of visual and practical change your shelves at the location of more than one number on your experience.

Етажерки за стена изработени от масивна дървесина смърч и мебелен шперплат бреза. Съвременен дизайн с възможност за визуална и практична промяна на вашите етажерки при разположението на повече от един брой по ваше усещане./Wall made of solid wood furniture spruce and birch plywood. Contemporary design with the possibility of visual and practical change your shelves at the location of more than one number on your experience.

Етажерки за стена изработени от масивна дървесина смърч и мебелен шперплат бреза. Съвременен дизайн с възможност за визуална и практична промяна на вашите етажерки при разположението на повече от един брой по ваше усещане./Wall made of solid wood furniture spruce and birch plywood. Contemporary design with the possibility of visual and practical change your shelves at the location of more than one number on your experience.

понеделник, 27 февруари 2017 г.

Лъжици и съдове от дърво/Spoons and containers of wood

Лъжички за чай и кафе. Ръчно изработени от масивна дървесина липа, намазани с ленено масло./Spoons for tea and coffee. Handmade solid wood linden, coated with linseed oil.
Лъжички за чай и кафе. Ръчно изработени от масивна дървесина липа, намазани с ленено масло./Spoons for tea and coffee. Handmade solid wood linden, coated with linseed oil.

Лъжички за чай и кафе. Ръчно изработени от масивна дървесина липа, намазани с ленено масло./Spoons for tea and coffee. Handmade solid wood linden, coated with linseed oil.

Лъжички за чай и кафе. Ръчно изработени от масивна дървесина липа, намазани с ленено масло./Spoons for tea and coffee. Handmade solid wood linden, coated with linseed oil.

Лъжички за чай и кафе. Ръчно изработени от масивна дървесина липа, намазани с ленено масло./Spoons for tea and coffee. Handmade solid wood linden, coated with linseed oil.

Лъжички за чай и кафе. Ръчно изработени от масивна дървесина липа, намазани с ленено масло./Spoons for tea and coffee. Handmade solid wood linden, coated with linseed oil.
Лъжички за чай и кафе. Ръчно изработени от масивна дървесина липа, намазани с ленено масло./Spoons for tea and coffee. Handmade solid wood linden, coated with linseed oil.


Лъжички за чай и кафе. Ръчно изработени от масивна дървесина липа, намазани с ленено масло./Spoons for tea and coffee. Handmade solid wood linden, coated with linseed oil.

Лъжички за чай и кафе. Ръчно изработени от масивна дървесина липа, намазани с ленено масло./Spoons for tea and coffee. Handmade solid wood linden, coated with linseed oil.


Лъжички за чай и кафе. Ръчно изработени от масивна дървесина липа, намазани с ленено масло./Spoons for tea and coffee. Handmade solid wood linden, coated with linseed oil.

Лъжички за чай и кафе. Ръчно изработени от масивна дървесина липа, намазани с ленено масло./Spoons for tea and coffee. Handmade solid wood linden, coated with linseed oil.

неделя, 19 февруари 2017 г.

Стенни пластики/wall sculptures

Уникална стенна пластика изработена от масивна дървесина липа "Чергите"./Unique wall sculpture made of massive linden wood 'rug. "
Уникална стенна пластика изработена от масивна дървесина липа "Чергите"./Unique wall sculpture made of massive linden wood 'rug. "

Уникална стенна пластика изработена от масивна дървесина липа "Чергите"./Unique wall sculpture made of massive linden wood 'rug. "

Уникална стенна пластика изработена от масивна дървесина липа "Чергите"./Unique wall sculpture made of massive linden wood 'rug. "

Уникална стенна пластика изработена от масивна дървесина липа "Чергите"./Unique wall sculpture made of massive linden wood 'rug. "